• office@bercut.md
  • Contactați-ne: +373-22-505076

Serviciul Juridic

Serviciul Juridic

Consultanță juridică pe probleme legate de activitatea economică a întreprinderii (indiferent de forma organizatorico-juridică).
Consultanță juridică pe probleme legate de activitatea economică a întreprinderii (indiferent de forma organizatorico-juridică):

- Examinarea actelor și a altor materiale referitoare la: încheierea unor tranzacții; înaintarea acțiunilor în judecată; posibilitatea atragerii în calitate de pârât
- Relațiile contractuale în activitatea clienților: asigurarea juridică a tranzacției (crearea și analiza juridică a proiectelor de contracte, verificarea și consultarea în procesul executării prevederilor contractuale); analiza juridică a situațiilor conflictuale apărute în procesul executării contractelor, propunerea și prezentarea posibilităților optimale pentru client în clarificarea conflictelor.
- Lucru în scopul soluționării litigiilor: consultare juridică în baza actelor prezentate de client; explicarea variantelor posibile a cerințelor pentru înaintarea procedurii în instanța de judecată; consultarea în privința posibilităților de executare a hotărârilor judecătorești;
- Consultanță în domeniul fiscal și/sau financiar.