În zilele de 16, 20 și 21 martie, agenții de pază ai companiei Bercut au fost instruiți în acordarea primului ajutor medical în situații de urgență.
Cursurile au fost susținute de Igor Mocanu, medic la Centrul de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne.
Agenții de pază nu sunt la prima experiență de perfecționare a cunoștințelor. Ei sunt instruiți și testați trimestrial, cu susținerea unui colocviu în fața inspectorilor.
Scopul instruirilor este de a perfecționa cunoștințele teoretice și deprinderile practice ale fiecărui angajat al întreprinderii noastre, dar și obținerea abilităților necesare de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.